Friesian

Fridse 423 Sport
2001 Stallion
Teunis 332 × Lolke Y
Cally F/T Friesian Connection
Mintse 384 Sport × Yvonne Emma P
ALERT 475 SPORT
Jasper 366 Sport + Preferent × Sientje v.d. Oostwal Star Preferent
Mintse 384 Sport
Leffert 306 × Jieldou
Wanda
1999 Mare
Brandus 345 × Oedske III
Brechtje W
2000 Mare
Olof 315 × Waldfamke
Samantha B
2005 Mare
Jorrit 363 × Brechtje W
GEMINI
2010 Filly
Mintse 384 × Samantha B
KIERSTYN FAN GEMINI
2011 Filly
Sape 381 × Renske Minke N
NICO FROM GEMINI
2012 Colt
Sipke 450 × Ottie fan'e Sondeler Leien